Forbipasserende har kanskje sett at Sirkelvann-dammen har fått montert sorte plater over kanten. Disse skal både redusere og måle islast mot dammen vinterstid, og er et nytt produkt utviklet i Narvik. 

Nye krav – kostbare oppgraderinger

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) gjorde i 2010 endringer i damsikkerhetsforskriften, der dameiere må blant annet bevise at dammene til kraftverkene tåler en gitt mengde islast (press fra is på vinteren). Ettersom mange av dagens betongdammer er forholdsvis lave, var det tidligere to alternativer. 
- Enten å senke vannstanden i magasinene, et kostbart tiltak da det også ville redusert produksjonen og inntektene. Eller å støpe på dammen mer betong kombinert med ulike former for bolting og oppspenning mot fjell. Dette ville vært et svært kostbart tiltak avhengig av damstørrelse. Begge løsninger ville også påvirket allmennheten med at de ville vært godt synlige i terrenget, sier Marius Larsen, produksjonsdirektør i Nordkraft.

Ny teknologi løsningen

- Med Ice Mate introduseres en helt ny teknologi for å øke stabiliteten til dammer. Hovedmålet vårt er å kommersialisere teknologi og tjenester knyttet til overvåkning og reduksjon av islast mot dammer. Vi har utviklet og testet ut ulike småskala prototypeversjoner av produktet her i Narvik, og resultatene viser at vi kan redusere islasten med 80-90 prosent, sier Bård Arntsen, daglig leder i Ice Mate AS. 

Selskapet ble etablert i juni 2017, etter flere års forskning på området. Idehaverne Bård Arntsen og Chris Petrich sammen med daværende Norut Narvik (nå SINTEF Narvik) stod bak etableringen.

- For Nordkraft handler dette om flere ting. Med Ice Mate løser vi en stor utfordring for oss som kraftselskap med flere magasiner og dammer. Vi sparer penger, og det kommer våre eiere og fellesskapet til gode. Vi er stolt av å bidra til å utvikle regionalt næringsliv, og Ice Mate har et mye større potensial enn å selge bare til oss, sier Larsen.

Skal teste i 2-3 år

Pilotkundekontrakten med Nordkraft ble undertegnet i mai 2021, og installasjonen på Sirkelvann ble montert i slutten av juni. Det var Nordkrafts mekanikere og operatører som stod for montasjen på dammen ved Sirkelvann. 

- Det er montert paneler på innsiden av dammen. Disse er utstyrt med sensorer som overfører data til land. Disse logges og sanntidsdata er til enhver tid tilgjengelig live for Nordkraft. Med det kan de dokumentere at det ikke opptrer islast som er høyere enn det dammen kan tåle, forklarer Arntsen.

- Ettersom dette er første fullskala versjon av det lovende produktet, har vi fått godkjenning fra NVE til å teste det i 2-3 år. Lykkes prosjektet, har vi en intensjonsavtale med Ice Mate om montasje også for andre kunder, sier produksjonsdirektøren, som synes dette er veldig lovende. For hele bransjen.

Faktaark Ice Mate

Arne Laborg, Arne Pettersen, Fredrik Arntsen, Bård Arntsen, Preben Kristensen og Frank Solli.