Kraftproduksjon: 7 GWh 
Installert effekt:  2,8 MW
Utnytter et fall på ca: 99 m., fra kote 100,5 til kote 1,5
Vannvei: 600 meter nedgravde rør
Dimensjon rør: 1100 mm.
Dam: Løsmasseterskel med trespunt
Kraftstasjon: Frittstående bygg av prefab elementer. 

Se samleside begge Russvik-prosjektene for mer informasjon.