Kraftproduksjon: 12 GWh 
Installert effekt:  5 MVA
Utnytter et fall på ca: 413 m, fra kote 536 til kote 113
Vannvei: 2300 meter nedgravde rør
Dimensjon rør: 700 mm.
Dam: Løsmasseterskel med trespunt
Kraftstasjon: Fritt stående bygg av prefab elementer. 

 

Se samleside begge Russvik-prosjektene for mer informasjon.