Nedrefoss kraftverk er et magasinverk. Kraftverket opprinnelig bygget i 1909, utvidet i 1915, 1920 og 1952. Kraftanlegget ble ombygget og modernisert sist gang i 2004.

Vassdragets hovedmagasin Storvatn har en ca 320 meter lang fyllingsdam med største høyde på 139,25 moh og en 20 meter langt betongoverløp. Demningen har lukehus som huser manøvrerbare luker. Disse demonteres i 2021 og erstattes med en enkel luke.

Nedrefossanlegget ble totalombygget og driftsatt igjen 15.09.2004. Inntaket ble flyttet til Haukebøvatn og derfra om ned til kraftstasjonen ble det bygget en ca 1200 meter lang tunnel med et tverrsnitt på 12/20 m2.
Aggregatet i stasjonen er en Francis turbin og en Indar generator. Stasjonens fallhøyde er 79 meter. 

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt56,3 km2
Fallhøyde79 m
Maksimal slukeevne5 m3/s
Turtall600 rpm
Ytelse generator4000 kVA
Spenning generator3600 V