Øvrefoss kraftverk er et magasinverk. Vassdragets hovedmagasin Storvatn har en ca 320 meter lang fyllingsdam med største høyde på 139,25 moh og en 20 meter langt betongoverløp. Demningen har lukehus som huser manøvrerbare luker. Disse demonteres i 2021 og erstattes med en enkel luke.

Første byggetrinn demmet 3 meter, senere utvidet i 1919-22 til dagens reguleringshøyde. Dammen ble sist rehabilitert i 1987-88. Reguleringskonsesjonen for Storvatn tillater en regulering på 7,5 meter.

Nedenfor Storvatn ligger Øvrefossdam som benyttes som inntaksdam for Øvrefoss kraftstasjon. Fra inntaksdamen føres vannstrengen i stålrørgate til kraftstasjonen. Reguleringskonsesjonen for Øvrefossdam er 2 meter.

Tekniske data
Minstevannsføring (hele året)-
Nedslagsfelt53,3 km2
Fallhøyde32 m
Maksimal slukeevne5 m3/s
Turtall500 rpm
Ytelse generator1350 kVA
Spenning generator3600 V