Nygårdsfjellet vindpark består av 14 vindturbiner med en samlet kapasitet på 32,2MW. Vindmøllene har en installert effekt på 2,3MW hver. Oppføringen av Nygårdsfjellet vindpark ble gjort i to trinn. De første 3 turbinene ble satt i drift i 2006 og de siste 11 i 2011. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 105GWh, tilsvarende normalforbruket til ca 5200 norske husstander.

Vindhastigheter
Årlig gjennomsnittlig vindhastighet, målt 50 meter over bakken langs kysten av Norge, er på ca 8m/s.
Produksjonen ved Nygård vindkraftverk starter ved 3m/s og stanses ved 25m/s. Produksjonen stanses da for å unngå skader på turbinen.

Tekniske data
Tårnhøyde80 m
Rotordiameter90 m
Sveipeareal6361 m2
Vekt maskinhus82 tonn
Vekt tårn158 tonn
Vekt rotor med vinger60 tonn
Totalvekt300 tonn

 

 

 

Nygårdsfjellet wind farm

Nygårdsfjellet wind farm is located right beside E10 on Skitdalshøgda. The windmills are scattered around the regulated Skitdalsvatn, which is one of the reservoirs to Nygård power plant.

Nygårdsfjellet wind farm consists of 14 wind turbines with a total capacity of 32,2MW. The windmills have an installed capacity og 2,3MW each. The entry of Nygårdsfjellet wind farm was done in two stages. The first 3 turbines were put into operation in 2006 and the last 11 in 2011. Average annual production is 105GWh, equal to normal consumption of approximately 5200 Norwegian households.

Annual average wind speed measured 50 meters above the ground along the cost of Norway is approximately 8m/s. The production on Nygård wind farm starts at 3m/s and is stopped at 25m/s. The production is stopped at 25m/s to avoid damage to the turbine.

Technical data
Tower height80m
Rotor diameter90m
Rotor area6361m2
Nacelle weight82 tonn
Tower weight158 tonn
Rotor weight60 tonn
Total weight300 tonn