Samfunnspakken bestod av fire deler:

  • Medvindmidlene: I 2012 ble NOK 1 000 000 gitt til idrett og kultur i Narvik kommune. Etter dette tildeles NOK 400 000 (indeksregulert) i vindparkens levetid på 20 år. Tilskuddet er ment å komme i tillegg til kommunens ordinære overføringer til samme formål.
  • Nordkraft bevilget en større sum (245 000,-) til et minnesmerke over fangeleiren ved Øvre Jernvann. Det ble avduket 22. juni 2011.
  • Hytteeierne i nærområdet fikk tilbud om å selge hyttene til takst. Noen takket ja til dette.
  • Nordkraft fortsatte samarbeidet med Høgskolen i Narvik (HiN, nå UiT - Norges arktiske universitet). Nordkraft bidro økonomisk med årlige bidrag over minst tre år (tilsammen inntil 1 mill ) til et forskningsprosjekt ved HiN. Ut over dette bidro Nordkraft økonomisk med kr. 850.000,- i tre år, totalt 2,55 mill. til en professorstilling ved HIN innenfor fagområdet fornybar energi, relatert til vind eller -teknikk i kaldt klima.

Nordkraft har også bekreftet at det ikke vil komme ytterligere utvidelser av vindparken på Nygårdsfjellet.