Kraftverket benytter magasinene Forsnesvatnet og Isvatnet. Taraldsvik kraftverk ble bygd i forbindelse med at Narvik trengte et nytt vannforsyningsanlegg. Dette gjør at tapperestriksjonene er annerledes enn for andre kraftverk, da det her må finnes reserver til vannforsyning.

Kraftverkets turbin fungerer kort fortalt som en trykkreduksjon før vannverket overtar vannet. Kraftstasjonen ligger 200 moh, noe som gir nok trykk til vannforsyningen. Kraftstasjonen er utstyrt med en geysir som i sommerhalvåret benyttes som turistattraksjon. Reguleringsområdet ligger i Tøttadalen, som er et populært utfartsområde for folk i Narvik.

Inntaket til Taraldsvik kraftverk er i Forsnesvatn. Anlegget har rørbruddsventil ved dam, og er utstyrt med et Peltonhjul.

Tekniske data
Magasinvolum Isvatn5,8 mill. m3
Magasinvolum Forsnesvatn3,5 mill. m3
Nedslagsfelt7,8 km2
Fallhøyde427 m - 446 m
Max slukeevne
Turtall1007 rpm
Ytelse generator1,6 MVA
Spenning generator660 V

 

 

 

Taraldsvik power plant

Taraldsvik power plant is a small power plant close to Narvik. The power plant utilizes water from Taraldsvikelva and Forsneselva.

Taraldsvik power plant exploits the reservoirs Forsnesvatnet and Isvatnet. The power plant is originally built to function as a water supply system. This means that tapping restrictions are different than for other power plants, as it in this instance must exist reserves to water supply. The turbine in the power plant works as a pressure reduction before the water goes to the water supply system.

The power station is equipped with a gayser used as a tourist attraction in the summer. The regulation area is located in Tøttadalen which is a popular recreation area for people of Narvik.

Technical data
Reservoir volume Isvann5,8 mill. m3
Reservoir volume Forsnesvann3,5 mill. m3
Catchment area7,8 km2
Vertical drop427 m - 446 m
Maximum absorption capacity
Speed1007 rpm
Generator output1,6 MVA
Generator voltage660 V