Fra Isvann og Forsnesvann passerer vannet gjennom 1100 meter tunneller og en 2000 meter lang rørgate før det kommer ned til kraftverket.

Kraftproduksjon

Inne i kraftverket går vannet går gjennom en turbin med effekt på 1,4 MegaWatt. Da produseres helt ren energi. Årsproduksjonen er på 10 GWh – nok strøm til ca 500 husstander.

Drikkevann

Deretter gjøres det til drikkevann for innbyggere og besøkende i Narvik. Dette vannet har flere ganger blitt kåret til Norges beste drikkevann, senest i 2016.

Turistattraksjon

Fallhøyden vannet har i rørene er ca 440 m. Det oppnår da et trykk på 44 bar, nok til å sende det 75 m til værs. Hvert år i perioden juni-august "kjører" vi geysiren i ti minutter kl. 13 og 21. Dette er populært både blant innbyggere og turister. Se flyer.

Snøkanoner

Det høye trykket, kapasiteten på 200 l/s og temperaturen på vannet gjør at det også er velegnet til kunstig snøproduksjon. Siden vinteren 2015/16 brukes vannet herfra også til snøkanoner i Narvikfjellet.

Galleri