Tiltaket vil mer enn doble produksjonen av fornybar energi, sammenlignet med dagens Håkvik kraftverk, som har vært i drift fra 1954. Økt produksjon skal skje gjennom to nye småkraftverk og økt utnyttelse av eksisterende kraftverk. Bakgrunnen for planene er at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2005 vedtok revisjon av vilkårene for dagens regulering av vassdraget. Spørsmålet om bedre oppfylling i Storvatnet var den gang det sentrale motivet for NVEs vedtak om revisjon, etter en rekke innspill fra lokale interesseorganisasjoner.

Folkemøte

NVE innkaller til folkemøte på Quality Hotel Grand Royal torsdag 18. oktober kl 19. Her vil de informere om saksbehandlinga, og vår saksbehandler Roger Sværd vil informere om prosjektet og konsekvensene.

I denne forbindelse har vi laget en brosjyre som kort oppsummerer søknaden og konsekvensutredningene. Den, søknaden, alle vedlegg og bildesamlinger finner du her.

Idrettslagene i Håkvik og Beisfjord har stått for distribusjon av brosjyren til alle husstander i Beisfjord, Håkvik, Håkvikdalen og Skjomnes.

En trykket versjon av brosjyren kan du få ved å henvende deg til Sekretariatet i Nordkraft på tlf 76 96 11 75 eller post@nordkraft.no