De som har tatt fagbrev det siste året, får i en egen seremoni med overrallaren fra Rallarklubben, tildelt medlemskap i klubben under en rallarlunsj for alle ansatte.

De blir også døpt med vann fra Søsterbekk i Rombaksbotn, og får med det en ekte rallarhatt. For femte år på rad ble denne seremonien gjennomført.

Årets grønne rallarer er Francisco Duerta Silva, Andreas Johnsen og Robin Ottestad-Josefsson. Alle tre har tatt fagbrev som energimontør det siste året. Andreas med det ferskeste, da han var ferdig med fagprøven i forrige uke. Robin var dessverre ikke til stede på overrekkelsen.

Uten fagfolk stopper Nordkraft. Vi er avhengige av at de unge velger å ta utdanning, og har derfor de siste 27 årene bidratt til at 28 ungdommer har tatt fagbrev innenfor vår bransje. Mange av disse er ansatt i Nordkraft den dag i dag, sier Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft.