I kraftbransjen har flere vedtatt å bevilge midler til organisasjonene som hjelper mennesker i nød. Vesterålskraft, Lofotkraft og Salten Kraftsamband var raskt ute i vår region. Styret i Nordkraft vedtok vårt bidrag på kort varsel i helga.  

Hele verden følger daglig med på det som skjer i Ukraina, og de menneskelige lidelsene gjør et enormt inntrykk. Tilbakemeldingen fra nødhjelpsorganisasjonene er at det de trenger aller mest nå, er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr lokalt.

- Dette er en krig som foregår sentralt i Europa, og for de fleste er det vanskelig å fatte at det er mulig å gå til krig med umenneskelige lidelsene som følger med, sier adm. direktør Eirik Frantzen.

Nordkraft setter derfor pris på at flere kraftselskap handler raskt for å prioritere det som er viktigst akkurat nå, og at så mange som mulig i bransjen slutter opp om det.