Vi kaller det grønne rallarer fordi vi jobber med fornybar energi, og disse bygger moderne infrastruktur.

Normalt får de som har tatt fagbrev det siste året, tildelt medlemskap i Rallarklubben i en egen seremoni med overrallaren. Dette har tradisjonen tro vært gjort under en rallarlunsj for alle ansatte mandag i Vinterfestuka. Ettersom VU 2020 ble avlyst som følge av korona, ble det ingen overrekkelse i fjor.

I 2021 ble det derfor heller en koronavennlig utdeling fredag. Da ble fire medlemsskap delt ut, et femte er sendt i posten til Rikkard Eriksen, som etter å ha tatt fagbrevet fikk jobb som energimontør i Lofoten.

Grønne rallarer 2020

Fjorårets grønne rallarer er Martin Gjengstø Flygel, Kristoffer Haugen og Rikkard Eriksen. Martin og Rikkard tok fagbrev som energimontør, og Kristoffer tok fagbrev nummer to, denne gang som energioperatør. 

Grønne rallarer 2021

Årets grønne rallarer er Ole Tobias Kristiansen og Ruben Olaussen. Begge to har det siste året tatt fagbrev som energimontør. Ole Tobias tok sitt i fjor vår, og Ruben har det ferskeste, tatt nå i vinter.

Uten fagfolk stopper Nordkraft. Vi er avhengige av at de unge velger å ta utdanning, og har derfor de siste 30 årene bidratt til at mer enn 30 ungdommer har tatt fagbrev innenfor vår bransje. Mange av disse er ansatt i Nordkraft den dag i dag, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Representanter fra Rallarklubben: Overrallar Roger Røssås og Tonje Frydendal.

Fire medlemsbevis og tilhørende rallarhatter Koronavennlig markering i 2021 Vår ferskeste grønne rallar, Ruben Olaussen