Det er tjenesteleverandørene HomeNet og Signal som bygger ut fiber i Narvik nå. Nordkraft er ansvarlig for Homenet sin utbygging, og noe for Signal. Signal bruker også en annen utbygger: Herolf Hansen.

Nordkraft benytter KK Maskin som underentreprenør til graving. Når det gjelder hjemmemontasje/installasjon gjør Nordkraft noe selv, men vi leier også inn Haneseth, Relacom, Nettmontasje og Narvik El.

Klikk her for mer informasjon om fiberutbygginga: nordkraft.no/fiber