- Nordkraft drifter i dag alle tre vindparkene i nordre Nordland. Det er 51 turbiner som jevnlig skal gjøres service på. Da trenger vi en partner som kan bistå når det er høysesong, sier produksjonsdirektør i Nordkraft Marius Larsen.

Den partneren fant han på Vestlandet. Vertikal Service har lenge levert tjenester til olje og gass, og så behovet for å utvikle nasjonal leverandørindustri.

- Vi har derfor gjort noen grep for å skape arbeidsplasser i det grønne skiftet, og har nå 20 teknikere med spisskompetanse på vedlikehold av turbiner, og 10 med som er spesialisert på reparasjon av blader, også kalt vinger, sier Leif Røv, daglig leder i Vertikal Service. 

Bladene i vindkraftverkene Nordkraft drifter er fra 45 til 63 meter lange. Det er ikke ofte de trenger service, men det hender.

- Da er det godt å ha tilgjengelig kompetanse på det, sier Larsen.

Vertikal Service er et norsk selskap som nå bidrar til verdiskaping i vindkraftverk i hele landet. Nordkraft er det første kraftselskapet de har inngått avtale med.

- Vi gjorde en jobb i vindkraftverket på Sørfjordfjellet i fjor sommer, og ser frem til flere jobber for Nordkraft, sier Røv.

Nordkraft drifter i tillegg til vindkraftverkene 42 vannkraftverk. Både egne og for andre. Her gjøres mye vedlikehold i vannveier, fra Agder i sør til Lyngen i nord. Vertikal leverer også tjenester innenfor adkomstteknikk, blant annet i sjakter og tuneller. Rammeavtalen regulerer også disse tjenestene.

Fredag signerte Marius Larsen og Leif Røv rammeavtalen.