Frank og Pål Roar var på «gode gamle» Nygårdsfjellet, Raymond og Preben på Ånstadblåheia i Vesterålen, og André og Kristoffer var de første til å gjøre feilsøking og -retting på Sørfjordfjellet innerst i Tysfjord, der det er ni vindmøller i drift.

Det har vært krevende vintervær på alle tre stedene, og det gjør det utfordrende nok bare å komme seg frem til vindmøllene. Internveiene brøytes ikke på vinteren, så da er det beltevogn og snøscooter som gjelder.