Profilen på tildelingen er derfor preget av å få i gang aktiviteter for å motivere og hindre frafall og passivitet.

På grunn av kommunesammenslåinga har Nordkraft fått søknader fra et større geografisk område enn før. Klubber, lag og foreninger i Ballangen og nordlige del av Tysfjord har også kunnet søke. 

- Det er bra, og vi har fått søknader fra alle deler av kommunen. Samtidig ser vi at det faktisk er færre søknader enn de siste årene. Vi hadde forventet flere ettersom området er utvidet. Det tyder på at aktiviteten for mange er betydelig dempet, og at det nok er vanskeligere å planlegge for eksempel arrangementer med det som hører med i år. Det er synd, men veldig forståelig i år, sier Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft.

Søknader for aktivitet i korona-tiden

I år har det vært 476 000 kroner til tildeling. 

- De fleste av de 31 søkerne har lagt vekt på at midlene skal brukes til å skape aktivitet og spre optimisme i et veldig spesielt år. Det er vi veldig glade for, forteller Mogstad. 

Det betyr at søknadene dels handler om aktiviteter der de er klare til å gå raskt i gang, som for eksempel en konsert eller en fotballskole. For andre går midlene til nytt utstyr, nye instrumenter, drenering av skiløyper og det som er nødvendig først for å få aktivitetene i gang.

Nordkraft takker for alle de gode søknadene i år og håper aktiviteten som følger av de som fikk tildelt Medvindmidler, vil inspirere til ny giv og optimisme framover.
 

Medvindmidlene 2020

Ankenes Skolekorps Konsert til 50-årsjubileet
Ballangen Musikkforening Utskifting av godt brukte instrumenter
Narvik Skolekorps Trommeprosjekt 2020/2021
Bandet Bærtur Høyttalere til øving og spillejobber
Linken Pictures Spillefilm om Kato Air-flyet som ble kapret
Puls Musikkverksted Nødvendig oppgradering av lokalene
Narvik Automobilselskap Utvikling av museet
Kor Arti Mikrofoner og høyttaler til konsertene
Ballangen Ski Utbedring av skiløypene på Pippira skistadion
Bjerkvik IF Skiskyttergruppe Oppgradering av anlegg og løyper
Sportsklubben Hardhaus Treerbane på Medvindløkka
Narvik Turnforening Tilby basistrening for andre idrettsgrener
Ballangen Fotballklubb Aktiviteter for å motivere mot frafall
Narvik Idrettslag Beskyttelseshus til stavutstyret
Narvik Skøyteklubb Renovere maskin for å legge is
Nordkraft arena Istid til barnehager, barneskoler og ungdomsskoler