Pressemelding fra Cadre og Nordkraft

- Vi har hatt en god dialog med begge de nåværende eierne av Rendalselva kraftverk, både om salget og de større ambisjonene våre, sier Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Cadre.

Selskapet har overtatt kraftverket, men Meløy Energi er ikke helt ute av bildet. Via en avtale med Nordkraft, som har ansvaret for drift av alle Cadres kraftverk, leies Meløy Energi inn til daglig drift. 

– Vår kraftverksdrift er basert på lokal tilstedeværelse. For Rendalselva er det helt naturlig å at både Meløy Energi og grunneier Arnt Jørgensen er med i den videre drifta av kraftverket. Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Meløy Energi for denne regionen, som innebærer mer enn dette kraftverket, sier Marius Larsen, produksjonsdirektør i Nordkraft.

Selgerne, styreleder i Rendalselva AS, Arnt Jørgensen, og styreleder i Meløy Energi AS, Rolf-Inge Sleipnes, er fornøyde med samarbeidet og prosessen med Cadre og Nordkraft de siste månedene. En prosess som til slutt medførte at styrene i alle de berørte selskapene sa enstemmig ja til salg.

Både elva og verdiskapingen ivaretas videre

Jørgensen og Sleipnes understreker at de er trygge på at Nordkraft og Cadre vil ivareta Rendalselva og verdiskapingen fra småkraftverket på en god måte.

-For Meløy Energi er det viktig å drive forretningsmessig lønnsomt og bidra til å sikre og utvikle nye kompetansearbeidsplasser i kommunen. Det gjør vi best gjennom den totalpakken vi nå har fått til med Cadre og Nordkraft, sier Sleipnes.  

For Meløy Energi er dette starten på et nytt og spennende samarbeid, som vil skape økt aktivitet i området. I tillegg til aksjekjøpsavtalen signerer Meløy Energi også en samarbeidsavtale med Cadre.

- Avtalene innebærer også samarbeid om nye prosjekter, sier administrerende direktør i Meløy Energi AS, Børge Selstad.

Rendalselva har en årsproduksjon på 8,5 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 415 gjennomsnittlige husstander i Norge. 

Store ambisjoner

Cadre har ambisjoner om å i løpet av få år levere 2 TWh vannkraft til Norge. Nok til 100.000 husstander. 
- Vi har ansatt ledende ekspertise, og har kontorer i både sør og nord. Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier gjennom hele driftsperioden. Det og den samlede erfaringen vår, gjør at vi kan få mer ut av hver eneste elv, uten å ta mer av elven, sier Lehland. 

Norge styrer mot et kraftunderskudd om få år. Norge har muligheten til å bygge ut dobbelt så mye småkraft som i dag, som da vil utgjøre hele ti prosent av strømproduksjonen i landet.

- Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen. Nå vurderes og diskuteres flere typer energiproduksjon som vil gi store ulemper. Vi er opptatte av at Norge først utnytter de bærekraftige mulighetene som ligger klare til utbygging rundt oss, sier Lehland.

Cadre AS eier og forvalter småkraftverk og har en portefølje på 13 kraftverk (365 GWh).  Selskapets ledelse har lang erfaring innen norsk småkraft, gjennom transaksjoner, forvaltning og utbygging. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, og har 10 ansatte. Cadre er eid av Nordkraft AS i Narvik, Stavangerbaserte HitecVision og de ansatte. Norske selskaper som KLP, Statens klimafond Nysnø og Sparebank1 Forsikring har investert i Cadre via HitecVision.