Nylig var Kristoffer Haugen utleid til Energi Teknikk for montasje av elektromekanisk utrustning i Salhuselva kraftverk i Steigen.

- Jeg har lenge hatt fagbrev som energimontør. Etter at jeg ble ansatt i Nordkraft for to år siden, har arbeidsoppgavene primært vært knyttet til kraftverk. Jeg så nytten i bred kompetanse, og satte i gang med fagbrev nr. to, denne gang som energioperatør, forteller Kristoffer.

Fagprøven bestod han med glans i vår, og med to fagbrev «i lomma» var han godt rustet til oppdraget i Steigen. 

- Nordkraft har gode folk, og vi kommer nok tilbake for ytterligere oppdrag, sier Tore Hjelmeland, montasjeleder i Energi Teknikk. Kraftverket bygges av Energi Teknikk for Clemens Kraft.

- For et lite team med en bred anleggsportefølje, er det viktig at vi kombinerer bred kompetanse og dybdekunnskap – gjerne i samme person. Kristoffer er et godt eksempel på akkurat det, sier Marius Larsen, produksjonssjef i Nordkraft.

Teamet i Nordkraft har lang erfaring i drift av kraftverk. Med utgangspunkt i magasinkraftverk er det bygget en organisasjon som tar vare på alle aspekter rundt kraftverkene. Enten det er magasin- eller elvekraftverk, vann eller vind, smått eller stort. Maskiner, muttere, moms og myndighet ivaretas så Nordkraft ligger i norgestoppen når det gjelder effektiv drift av kraftverk.