Produksjonssentralen styrer 40 kraftverk og 100 generatorer innenfor både vind- og vannkraft.  Driftskoordineringen skjer gjennom hele døgnet, alle dager i uka. Larsen forteller at produksjonssentralen har flere oppgaver. Den starter, stopper og regulerer kraftverkene. For å  optimalisere vannstandene i magasinene åpnes og stenges lukene. Sentralen styrer også det elektriske koblingsbildet rundt kraftverkene. Den kobler ut og inn elektriske brytere og er leder for kobling for alle elektriske operasjoner.

– Ikke minst overvåker sentralen alle kraftverkene. Produksjonssentralen er førstelinje i alle alarmer og feilmeldinger, og sørger for koordinering av feilretting med drifts- og vedlikeholdsorganisasjonen, sier Larsen.

Produksjonssentralen optimerer også kraftsalg i forskjellige kraftmarkeder, både «day-ahead» og «intradag». Systematisk vedlikehold Teknisk drift og vedlikehold utføres av et bredt og solid kompetanseteam.  Elektrikere, mekanikere, energioperatører, energimontører, ingeniører, vindteknikere og fagfolk med  bygningskompetanse gjennomfører vedlikeholdsplanene for alle anleggene. Det forebyggende og planlagte vedlikeholdet koordineres med kjøreplaner og vann/vindforhold.

– Akutt vedlikehold og feilretting koordineres via produksjonssentralen, og utføres raskt og effektivt av det samme teamet, presiserer Larsen. 

Driver andres kraftverk som sine egne

Selskapet har et knippe tjenester som selges i markedet til andre kraftverkseiere. I dag har Nordkraft operatørskap for internasjonale og norske selskaper innen vindkraft og vannkraft. Selskapet er ifølge Larsen, blant Norges mest effektive når det gjelder drift av både egne og andres kraftverk.

– Vi har som prinsipp å drive andres kraftverk som våre egne. Det betyr at vi gjør vurderinger om drift og vedlikehold med tanke på lang sikt og størst mulig levetidsoverskudd for eieren. Det er kun gjennom fornøyde eiere vi får fornyet tillit, mener Larsen.

Nordkraft tilstreber maksimal produksjon, maksimal tilgjengelighet og best mulig optimering av kjøring. Vi har også bygget opp prismodellene for å gi interesselikhet, noe som gir samsvar mellom utgifter og inntekter for kraftverkseiere, avslutter Larsen.