Klikk på linkene under for kart fra NVE (det kan ta litt tid før kartet får lastet inn de røde og blå markeringene for usikker is):

Andøy

Ballangen

Evenes

Gratangen

Hadsel

Harstad

Ibestad

Narvik

Tjeldsund

Tysfjord

Lista over viser regulerte vann og vassdrag tilhørende kraftverkene vi driver. Kartene viser alle regulerte vann, så du kan studere flere områder om det er interessant.

Skal du ut, planlegg godt, vær oppmerksom og ha en fin tur!