Reglementet for reguleringen av vannet begrenser tappingen i perioden 1. mai til 1. oktober. I denne perioden skal alt tilsig gå til oppfylling av vannet til det når minst fem meter under høyeste regulerte vannstand.

Nordkraft har fått midlertidig tillatelse til å fravike dette. Vannet må senkes ytterligere 2,5 meter, det vil si 3,5 meter over laveste regulerte vannstand. Dette for å utføre planlagt arbeid på inntak. Grunnen til at vannet ikke er senket nok før 1. mai, er at en av to generatorer står grunnet nødvendig vedlikehold.

Snøsmeltingen i området har ikke startet enda, og vi estimerer at Storvannet vil bli fylt opp til samme tid som normalt. Vi beklager ulempene tappingen kan medføre for naboene.

Les hele vedtaket fra NVE her.