De som har tatt fagbrev det siste året, får i en egen seremoni med overrallaren fra Rallarklubben, tildelt medlemskap i klubben under en rallarlunsj for alle ansatte. For sjette år på rad ble denne seremonien gjennomført. Vi kaller det grønne rallarer fordi vi jobber med fornybar energi, og disse bygger moderne infrastruktur.

Årets grønne rallarer er Hanna Bendiksen og Monica Grønvold Villanger. Begge to har det siste året tatt fagbrev som energimontør. Hanna med det ferskeste, da hun fikk godkjent sin fagprøve fredag forrige uke. Monica var dessverre ikke til stede på overrekkelsen.

André Olsen og Sander Lillevåg Eriksen har tidligere tatt fagbrev som energioperatører. I høst tok begge fagbrev nr. to, som henholdsvis energimontør og industrimekaniker. Begge får heder, ære og en oppmerksomhet for dette. Sander var dessverre ikke til stede mandag.

Uten fagfolk stopper Nordkraft. Vi er avhengige av at de unge velger å ta utdanning, og har derfor de siste 28 årene bidratt til at 30 ungdommer har tatt fagbrev innenfor vår bransje. Mange av disse er ansatt i Nordkraft den dag i dag, sier Hanne Toftaker, HR-leder i Nordkraft.

André Olsen tok fagbrev som energimontør i høst, og fikk en oppmersomhet for dette.