Konsernsjefen i Nordkraft AS, Eirik Frantzen er veldig klar i sitt budskap; – Det grønne skiftet som står foran oss, gir Norge like store muligheter som olje og gass i sin tid gjorde. Det gjelder bare å gripe sjansen og tenke langsiktig sier han.

«Grønn» teknologi trenger kompetanse og
energi

– Og det har vi, sier konsernsjefen engasjert. Teknologi og kompetanse har oljealderen skaffet oss. Mange av de tekniske løsningene innen oljesektoren kan transformeres og utvikles til miljøteknologi, spesielt innen vindkraft og hydrogen.
– For datasentre er det i tillegg en fordel at Norge har et kaldere klima enn mange av konkurrentene. For å kunne bære velferdsstaten inn i neste generasjon er Norge helt avhengig av en betydelig eksport. Og det er flere områder hvor vi har naturgitte forutsetninger.

Gode rammevilkår skapes ikke av seg selv

Det oljealderen lærte oss, er at det kan bygges industri i områder som har lite av dette fra tidligere, slik man gjorde i Stavanger, sier Frantzen. Og fortsetter;
– Fremsynte politikere både lokalt og nasjonalt skapte rammebetingelser. Og samarbeidet for å bygge opp, det som ble en bærebjelke i norsk økonomi i vår tid. Drømmen er jo å skape mest mulig videreforedling av energien vår, slik at den får en verdi mange ganger den opprinnelige, sier han.

Industri og næringspolitikk utgjør en forskjell

Industripolitikerne på 60 og 70-tallet hadde mot til å tenke langsiktig og la et viktig grunnlag for det som ble Norges suksesshistorie med olje og gass. Det vi har behov for nå, er å gjenta historien. Og det skjer ikke bare med subsidier. Virkemidlene den gangen, var en god vertsrolle for utenlandske selskap og en skattepolitikk som ga staten inntekter til å bygge en sterk nasjonal industri. De politiske ambisjonene i dag oppleves som gode, mens virkemidlene er det usikkerhet rundt, sier han.

Skap tydelighet 

Frantzen ser noe betenkt ut, og sier;
– Jeg savner en tydelig industripolitikk knyttet til det grønne skiftet. Hvilken type industri satser vi på? Hvilke geografiske områder har fortrinn? Hvordan skape en infrastruktur og utdanning som støtter industrien? Gjennom tydelighet og rammevilkår som er stabile over mange år, skapes den forutsigbare industripolitikken, sier han. Og fortsetter;
– Det viktigste er at nasjonen velger satsningsområder, og legger en langsiktig industripolitikk. Kanskje er det også på tide å ha et eget departement for industri og næring igjen også? Norge kan absolutt bli en vinner i det grønne skiftet, avslutter Eirik Frantzen, konsernsjefen i Nordkraft.