Det ble redegjort for prosessen, og svart på spørsmål. Dette for å få inn relevante merknader til planarbeidet. Mer informasjon:

Kart planområde og aktuelt næringsområde Varsel om oppstart –Detaljregulering for Hergot Energipark (narvik.kommune.no)

Høringsfrist 24. januar 2022

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Snorre Hultgren Navjord, e-postadresse: snorre.hultgren.navjord@norconsult.com

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 24.01.2021 til Norconsult AS: Postadresse: Norconsult AS, Teknologiveien 10, 8512 Narvik, eller snorre.hultgren.navjord@norconsult.com