Dette er tre eksempler på hva Medvindmidlene skal brukes til. 2021 er det tiende året på rad med tildeling av disse midlene, og det har vært en halv million kroner til fordeling. 

Mange gode søknader

Med søknader på til sammen 1,8 millioner kroner, får ikke alle innfridd sine ønsker i år. Tildelinga i fjor var sterkt preget av behovet for å støtte et idretts- og kulturliv hardt rammet av strenge smitteverntiltak. Årets tildeling peker mot mer normale tilstander og økt aktivitet.

- At det er større ambisjoner enn pengene strekker til, viser først og fremst at vi har levende og fremoverlente lokalsamfunn i hele kommunen. Vi er veldig imponerte av å se hvor mye som er på gang, sier Sverre Mogstad i Nordkraft.

Tildelingen til SommerNarvik er årets største beløp. SommerNarvik var en nyskapning i fjor – for å skape aktivitet i ei vanskelig tid. I år fortsetter dette samarbeidet mellom kommunen og næringslivet. SommerNarvik gir tilbud til alle, både de som bor her og besøkende.  

Bolyst og optimisme

Søkerne har lagt vekt på at midlene skal brukes å spre optimisme i en fase der det er mye spennende på gang i regionen. Mogstad ramser opp som eksempler at Rallarklubben lover å lage årtusenets beste Barnas Dag i VU 2022, i Kjøpsvik skal bandet 8280 ha en heidundrende utekonsert på seinsommeren, Kjeldebotn Countryfestival lover å ta steget videre fra i fjor og Skjomen IL skal lage sykkelbane/pumptrack for barn, unge og voksne. Ankenes Alpinklubb skal både vedlikeholde sin Medvind-sykkelløype og arrangere skiskole for barn og unge.  

Nordkraft takker for alle de gode søknadene og håper aktiviteten som følger av de som får tildelt Medvindmidler, vil inspirere til ny giv og optimisme framover.

Medvindmidlene 2021 går til

8280 Utekonsert og øvinger i samarbeid med Stetind Hotell i Kjøpsvik – 28. august 2021.
Kjeldebotn Countryfestival To dagers Countryfestival i Kjeldebotn.
Ankenes og Håkvik Barnekantori Mikrofoner til opptak og opptredener.
Rallarklubben Årtusenets beste Barnas Dag i Vinterfestuka 2022, etter to år med avlysninger.
SommerNarvik Samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune og næringslivet. Målet er aktiviteter som bidrar til økt trivsel og frivillighet i en annerledes tid.
Skjomen IL Pumptrack / sykkelbane ved grusbanen. Fysisk aktivitet og helse for barn, unge og voksne.
Narvik Wizards Innebandyklubb Rekruttering gjennom Summercamp for 8-12 år og for 13-16 år. Kjøp av utstyr for utlån og utprøving, pluss trening for barn og unge. 
Narvik Turnforening Basistrening for barn og unge fra andre idretter i Narvik kommune. Utvikling av turntrenere.
Ankenes Alpinklubb Skiskole for barn og økt rekruttering. Oppgradering / vedlikehold av Medvind-sykkelløypa, Utbedring av turstier.
Kjeldebotn IL Oppgradering av klubbhus og garasje for økt aktivitet, utbedring av lysløypa m.m.
Narvik Klatreklubb Utstyr til økt aktivitet og rekruttering av flere barn og unge til klatring.
Hardhaus Videreutvikling av fotballanlegget for de minste barna, der lekeapparater og utstyr skal supplere et totaltilbud.