Elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt gjør at energibransjen er inne i en periode med store endringer. Dette krever sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling. Nordkraft har tatt konsekvensen av dette, og jobber på flere plan for ei lys fremtid i nord.

- Vi står godt rustet i den historiske fasen vi er inne i, når vi er samlet i ett konsern i store deler av regionen, sier Frantzen. De siste par årene har Nordkraft fusjonert med Hålogaland Kraft, Trollfjord og Andøy Energi. Det nye konsernet har med det styrket alle sentrale forretningsområder, trygget arbeidsplassene, og sørget for økt forutsigbar avkastning og utbytte for eierne, i hovedsak kommunene i regionen.

Det grønne skiftet er i gang

- Å bli større betyr også at vi kan gjøre mer selv – med gode prosjekter, digitalisering og teknisk mer avanserte løsninger. I tillegg øker vi kapasiteten og kan jobbe på tvers i regionen når det er nødvendig. Dette vil styrker også beredskapen og dermed forsyningssikkerheten, sier han.

Nærmere 300 ansatte sørger for lys i pæra til 52 000 nettkunder og produserer fornybar energi tilsvarende forbruket til 105 000 husholdninger. Med basis i en felles industriell plattform, skal konsernet utvikle virksomheten ytterligere.

- Det grønne skiftet er i gang. Det skal legges til rette for ny industri og annen virksomhet. Det krever kapital, kompetanse, attraktive samfunn og nye arbeidsplasser, sier Frantzen, og viser til noe av det de har på gang:

Sammen om mer småkraft

I høst gikk Nordkraft sammen med HitecVision inn på eiersiden i småkraftselskapet Cadre. Etter dette forvalter Cadre hele 335 GWh, og selskapet rustes nå for å investere i både ny og eksisterende småkraft i hele Norge. Målet er å ta en ledende rolle i den videre utviklingen av den norske småkraftbransjen. 

– Behovet for rask utbygging av mer fornybar energi er åpenbart. Både energikrise og globale klimaendringer minner oss om dette hver dag. For Nordkraft er denne muligheten unik. Vi kan sammen med Cadre vokse innen Energidrift, vårt konsept for drift av kraftverk for andre, og vi kan sammen med HitecVision utvikle større verdier enn hver for oss, sier han.

Regionale fortrinn for å flytte industrien til energien

Nord-Norge har stort kraftoverskudd og mangler arbeidsplasser. Som en del av en langsiktig strategi om å gjøre lokal råvare til globalt grønt produkt startet Nordkraft i 2018 arbeidet med å tilrettelegge store tomter nært knutepunkter i sentralnettet. Målet var å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft som ble til arbeidsplasser i nabolandene. 

Aktuelle typer kraftkrevende industri er batteri, hydrogen, ammoniakk og grønt stål. Da Aker Horizons lanserte sin strategiske satsing i Narvik i fjor var det for å etablere grønne verdikjeder for kraftkrevende industri. 

– Sammen med Aker Horizons har vi etablert Aker Narvik, hvor vi utvikler en rekke attraktive industritomter i regionen. Til høsten er den første tomta, i Kvanndal nord for Narvik, klar med tilhørende infrastruktur, sier han. 

For Aker Narvik er neste steg å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger.

- Med dette samarbeidet lever forretningsideen videre. Samtidig tilføres det ressurser, kapital og industriell kapasitet for den videre utviklingen for ei lys fremtid i nord, sier Eirik Frantzen.