– Med Narvik som fremtidig industri- og energiknutepunkt kan vi skape attraktive produkter, utvikle bærekraftig eksportindustri og etablere grønne arbeidsplasser i regionen. Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til å samarbeide med Nordkraft på dette, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Ville bringe industrien til energien

I 2018 startet Nordkraft arbeidet med Powered Land, tilrettelegging av tomter for datasenterindustrien nært knutepunkter i sentralnettet. Målet var å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft som ble til arbeidsplasser i nabolandene. Dette har de siste årene blitt utvidet til flere typer kraftkrevende industri, som batteri, hydrogen og ammoniakk. Da Aker Horizons lanserte sin strategiske satsing i Narvik var det for å etablere grønne verdikjeder for kraftkrevende industri. 

Ny satsing etablert for utvikling av industritomter

For Aker Horizons og Nordkraft er neste steg å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger. 

Nordkraft legger inn sine opsjoner, rettigheter og avtaler rundt tomtene Kvandal, Balsfjord, Straumsmo, Fjellbu og Korgen inn i selskapet, og eier med det 20 prosent. Aker Horizons, som majoritetseier, tilfører det nye felleseide selskapet kapital og kompetanse for en videre industriell satsning på tomtene.

For å rendyrke utbyggingen av elektrisk infrastruktur til industritomtene har Nordkraft opprettet selskapet Nordkraft Industrinett. Dette selskapet vil bygge, eie og drive de industrielle nettanleggene, adskilt fra alminnelig strømforsyning. 

Eirik Frantzen, administrerende direktør Nordkraft Forretningsideen lever videre

- Med dette reduserer vi vår kontroll på Powered Land, men forretningsideen lever videre i det nye selskapet. Samtidig tilføres det ressurser, kapital og industriell kapasitet for den videre utviklingen, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Denne utviklingen er helt i tråd med det Nordkraft har arbeidet for. Denne transaksjonen gjør at kundene kommer nærmere, for eksempel produksjon av hydrogen og grønt stål. 

- Tomtene vi har, er de beste i landsdelen til dette formålet. Her har vi vært tidlig ute og reservert kraft. Dermed har vi gunstig køplass hos Statnett. For å sikre denne posisjonen kreves framdrift i prosjektene og denne avtalen betyr en ny fase i så måte, sier Frantzen.

Transformatorene til tomta i Kvandal er nå bestilt, noe som også markerer starten på utbyggingsfasen for industriell aktivitet i dette samarbeidet.