Et resultatmessig svakt år

2012 ble et meget svakt resultatmessig år for Nordkraft-konsernet. Kraftprisene i markedet falt med 37 % (fra 37,1 øre/kWh til 23,3 øre/kWh). Samtidig ble konsernets kraftproduksjon 13 % lavere enn budsjettert. Det tilsvarer 146 GWh – dvs 146 millioner kilowattimer - mindre. Tilsiget til magasinkraftverkene var 94 GWh under gjennomsnittet for de siste 10 årene. Den samlede produksjonen ble på 1.010 GWh. De økonomiske konsekvensene ved lavere kraftpriser, lav produksjon og tilsig under normalen oppveies delvis av gode resultater fra prissikring og utnyttelse av effektinstallasjonene i magasinkraftverkene.

Høy aktivitet i 2012

Nordkraft-konsernet investerte i 2012 for 311 mill kr. De store investeringene er hovedsakelig knyttet til investeringer i småkraft, vindkraft og modernisering av eksisterende kraftverk og nett.

Antall ansatte økte fra 160 til 166. Det er 3 i Mo i Rana, 8 i Oslo og 155 i Narvik.

Nordkrafts strategi er industriell utvikling gjennom prosjektering og bygging av ny fornybar kraftproduksjon. Konsernet har store muligheter til å øke sin produksjon av ny fornybar energi fra dagens nivå gjennom vår prosjektportefølje innen vindkraft og småskala vannkraft, som ved årsskiftet utgjorde ca. 2.500 GWh.

Året 2013

De økonomiske utsikter for 2013 ser pr i dag vesentlig bedre ut sammenlignet med fjorårets resultater. Videre utvikling og realisering av investeringsporteføljen vil kreve betydelig kapital og konsentrasjon om kjernevirksomheten. Dette vil skje parallelt med et økt fokus på driftskostnader og ytterligere optimalisering av krafthandel.

Fakta om konsernet

Nordkraft AS – morselskap i konsernet – eies ved utgangen av 2012 av Narvik kommune med 50,01 %, Troms Kraftforsyning og Energi AS med 33,33 % og Hålogaland Kraft AS med 16,66 %.

Nordkraft har i 2013 gått inn i sitt 100. år etter at Narvik Kommunale Elektrisitetsverk ble etablert i 1913.