Resultatet før skatt ble 139,6 millioner kroner. Det var en økning fra 67,2 millioner kroner i 2020. Etter skatt ble resultatet 57,9 mill. kr. Dette skyldes delvis økt skattebelastning.

– I lys av kraftprissituasjonen og nedgang i økonomien som følge av koronapandemien, må vi kunne si oss fornøyde med dette resultatet. 2021 styrket konkurranseevnen til nett og produksjonsvirksomheten, og fiber har blitt et nytt virksomhetsområde, konstaterer adm. direktør Eirik Frantzen.  

Vellykket integrasjon og synergier

Fusjonen mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft betyr fra nå av et større og sterkere konsern som blir mindre sårbar overfor svingninger i kraftprisen. Konsernet har ekspandert innen nett, operatørskap, fiber og prosjektutvikling. 23. juni ble det klart at Nordkraft skal fusjonere med Trollfjord og Andøy Energi. Det betyr ytterligere forsterkning inn i 2023.

I løpet av 2021 er det også tatt ut mange synergier - bl.a. reduserte IKT-kostnader, bedre finansielle vilkår, flere prosjekter i egen regi pga. større kompetansemiljøer og frigjøring av spisskompetanse på nye områder. 

Nordkraft har dermed kommet i posisjon til å ta en mer aktiv rolle for utvikling i en større region. 

Store fremskritt med tilrettelegging for ny industri

Blant flere forretningsmuligheter som det grønne skiftet vil gi, er tilrettelegging for ny kraftintensiv industri. Nordkraft har fått til store avtaler og gode partnerskap. Aker Horizons er dominerende i dette. 
Målet er etablering av datasenter, batterifabrikk, grønt hydrogen m.m. i en region med stort kraftoverskudd og relativt sett lave kraftpriser. 

Utbytte til eierne

– Vi er svært glade for at vi i et år med så store endringer fikk solid nok resultat til å kunne betale utbytte. Totalt vil eierne få 75 millioner kroner, avslutter Frantzen.