Pressemelding:
Nordkraft sørget for etablering av hurtiglader i Narvik i 2015

Som en del av myndighetenes satsing på hurtiglading for elbiler, ble Narvik pekt ut som et viktig ladested i en nord-sør-korridor på E6. I tillegg ble det lagt vekt på hurtigladetilbud i regionsentre. Narvik kommune sendte ballen fra myndighetene videre til Nordkraft, og sommeren 2015 ble to nye hurtigladere satt i drift ved Nordkraft Arena, midt i byen.

I Nordkraft passer det godt å være med og bidra til elektrifisering av transportsektoren. Det er en viktig del av det grønne skiftet og øker bruken av kortreist energi.

Behov for et bedre tilbud til elbilistene

- Vi har siden oppstarten i 2015 erfart at denne tjenesten er langt fra vår kjernevirksomhet og at tilbudet til kundene ikke har vært godt nok. Vi innser derfor at vårt bidrag –vår stafettetappe - har vært å få til etablering og oppstart, og har erkjent at det nå må en mer profesjonell aktør inn. – Derfor er vi nå svært glade for å ha kommet til enighet med Fortum om at de overtar hurtigladerne og driften av dem. Fortum er Norges største leverandør av hurtiglading til elbiler og er vant til rask og god kundebehandling, forteller stabssjef i Nordkraft, Sverre Mogstad.

At det er Fortum som overtar, skyldes ikke minst at vi gjennom avtalene om utbygging og drift av vindkraftverk, har blitt bedre kjent med dem, og oppdaget at de også er store på hurtiglading i Norge.

Strategisk etablering for Fortum

- Fortum er veldig glade for å få et godt etablert ladested i Narvik inn i vårt nettverk av ladestasjoner. For kunder som er på vei nordover eller sørover er dette et naturlig stoppested som passer godt inn i vårt øvrige nettverk i Nord-Norge, sier markedssjef Elise Aalberg Thorvaldsen i Fortum Charge & Drive.

Fortum overtar ladestasjonene fra og med i dag 19. juni, og vil sende informasjon til alle kundene som er registrert hos Nordkraft.


Fortum i Norge er del av konsernet Fortum, som er et ledende energiselskap i Norden, Baltikum, Polen og Russland. Fortum produserer og selger elektrisitet og varme, samt drifter og vedlikeholder kraftverk. Nordkraft har allerede et samarbeid med Fortum om utbygging og drift av vindkraftverk.

I Norge benytter over 50 000 elbilister Fortums ladenettverket for elbiler, Charge & Drive. Det gjør Fortum til Norges største leverandør av ladetjenester til elbiler.

Kontakt:

Sverre Mogstad – Stabssjef Nordkraft.  sverre.mogstad@nordkraft.no +47 957 52 915

Jan Haugen Ihle – Leder i Fortum Charge & Drive. jan.haugen@fortum.com +47 907 45 215

Stian Mathisen – Kommunikasjonsansvarlig i Fortum. stian.mathisen@fortum.com +47 932 49 862