Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve sammen med prosjektansvarlig i Ballangen Energi Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva.

Prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve sammen med prosjektansvarlig i Ballangen Energi Wiggo Knutsen, her ved Røvasselva.

Pressemelding fra Ballangen Energi og Nordkraft 8. oktober 2019

Endelig konsesjon for dette prosjektet kom i desember 2017. Da hadde Ballangen Energi jobbet med dette i mange år. Til gjennomføringen av prosjektet ble det inngått avtale med Nordkraft sin prosjektavdeling. Utbyggingen er i gang, og er beregnet å ta to og et halvt år.

Ballangen Energi sin totale produksjon vil øke fra 30 til 53 GWh. Økningen tilsvarer forbruket til ca. 1150 husstander.

Hjertvatn kraftverk ble satt i drift i 1957, og har en årsproduksjon på 7 GWh. Det var i forbindelse med revisjon av konsesjonen at de gamle planene om overføring av vann fra Røvatn ble tatt frem igjen. 

Gamle planer er fornyet

- Det ble gitt konsesjon for overføring allerede i 1955, men dette ble ikke tatt med i utbygginga den gang. Når vi lager tunnel fra Røvatn til Hjertvatn, bygger vi samtidig Røvatn kraftverk. Med det vil vi utnytte vannet fra Røvasselva to ganger til kraftproduksjon, sier Wiggo Knutsen, administrerende direktør i Ballangen Energi. Han legger til at det ikke er søkt om, og dermed ikke gitt, konsesjon til regulering av Røvatn. I Røvasselva vil det være en minstevannføring på 200 l/s hele året. 
Et oppgradert Hjertvatn kraftverk har en planlagt installert effekt på omtrent 5 MW, mens Røvatn kraftverk skal ha en installert effekt på 4,3 MW. Forventet samlet ny produksjon er på 23 GWh for Hjertvatn og Røvatn kraftstasjon, der 10 GWh kommer fra Røvatn kraftverk.

Oppgraderingen av eksisterende kraftverk gjør at dette blir det største av Ballangen Energis kraftverk. I dag produserer Hjertvatn, Bjørkåsen og Arnes totalt 30 GWh. Etter oppgraderingen vil Hjertvatn og Røvatn produsere like mye alene. 

Alt skal være ferdig i 2022

- De som har vært i Melkedalen den siste uka har nok sett at arbeidet med veien opp til Hjertvatn er i gang. Adkomstveien der blir tre kilometer, og skal være ferdig til våren. Videre vil det bli brukt flåte til å frakte materiell over vannet til Røvatn kraftstasjon. Dette for å få minst mulig inngrep i naturen, sier prosjektleder i Nordkraft Torbjørn Sneve. 

Fra det nye kraftverket skal det brukes en tunellboremaskin for å bore en tunell opp til Røvasselva. Tunnelboringen og byggingen av Røvatn kraftverk er planlagt startet opp høsten 2020. Nye Hjertvatn vil etter planen være i drift våren 2021, og Røvatn kraftverk våren 2022.

Tidligere oppfylling av Hjertvatnet

Opprinnelig regulering av Hjertvatn var på 15,3 meter. Ballangen Energi valgte selv å søke om en reduksjon av dette til 10 meter i den nye konsesjonen. 

- Det betyr at Hjertvatn ikke kan tappes like mye som tidligere. Med vann fra Røvasselva vil Hjertvatnet fylles opp tidligere på våren/sommeren, til glede for hytteeiere og andre som bruker området, sier Knutsen.

Stor lokal verdiskapning

Det er et betydelig prosjekt som vil gi lokal verdiskapning gjennom eiendomsskatt, økt konsesjonskraft, konsesjonsavgift og bruk av lokale og regionale entreprenører og leverandører. Nordkraft skal i tillegg til prosjektledelse under utbygginga også stå ansvarlig for driften av kraftverkene, gjennom avtalen de har fra før med Ballangen Energi for drift av deres kraftverk. 

- Vi er godt fornøyd med å ha en så kompetent lokal aktør som kan gjøre denne jobben for oss. Nordkraft har god erfaring med utvikling og utbygging av småkraftverk fra de siste årene. I tillegg har vi god erfaring med samarbeid mellom selskapene etter at de overtok driften av kraftverkene våre fra 1. januar 2018, sier Knutsen.