Han er 44 år og bosatt i Narvik. Frantzen har i dag stillinga som adm. direktør i Bravida Norge AS. Han er utdannet siviliingeniør/Master of Science i Elkraftteknikk, og har gjennomført to programmer i Master of Management ved Handelshøgskolen BI.

Styreleder i Nordkraft - Olaf Larsen - er svært fornøyd med at Frantzen har takket ja til jobben. Han begrunner det med at Eirik Frantzen er en dyktig industri- og forretningsmann, med gode strategiske evner. - Det passer veldig godt for energikonsernet Nordkraft - som er i sterk utvikling, med mange nye ansatte og omfattende prosjekter for utbygging av ny fornybar energi. Ifølge Larsen er en målrettet og strategisk toppleder som Frantzen viktig for å lykkes i denne utviklinga, i godt samspill med alle medarbeiderne i konsernet.