Den gode nyheten kom i dag. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 90 MW og en årlig produksjon på ca. 320 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 15.000 husstander.

- Dette er meget gode nyheter! Det var et enstemmig kommunestyre som gikk inn for vindparken i 2012, og det har vært jobbet for dette siden da. Når vindparken nå har fått endelig konsesjon, rykker Tysfjord opp en divisjon til som hjemkommune til kraftproduksjon. Fra før er det en ikke ubetydelig vannkraftproduksjon, nå kommer vindkraft i tillegg. Jeg gleder meg til utbyggingen kommer i gang med de positive ringvirkninger det vil gi, og også utsikten til at det legges til rette for varige arbeidsplasser i tilknytning til anlegget. Men ikke minst, gratulerer til Nordkraft Vind med konsesjonen! sier Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord.

Jon Ingebrigtsen, seksjonssjef Prosjekt - Vi i Nordkraft har stor tro på prosjektet og vil nå intensivere detaljplanleggingen frem mot en endelig investeringsbeslutning. Parallelt vil det jobbes med å få på plass finansiering. Tidligste byggestart er i 2017 og sannsynlig ferdigstillelse er i løpet av 2019/2020, sier Ingebrigtsen.

Bedre forsyningssikkerhet

Det er gode vindressurser i området vindparken er planlagt, og muligheter for synergier med eksisterende infrastruktur i forbindelse med Nordkrafts vannkraftverk i samme område. I tillegg til å bidra til regjeringens målsetning om mer grønn fornybar energi, vil forsyningssikkerheten i hele regionen Ofoten, Lofoten og Vesterålen også bedres.

Bred forankring

Etter at NVEs vedtak om konsesjon ble påklaget, har det vært stor politisk vilje til å få en positiv avgjørelse i departementet. Saken har engasjert politikere på både kommune-, regions- og fylkesnivå. - At Sørfjord vindpark har engasjert så mange, ser vi på som veldig positivt. Det viser at mange ser verdien i og ønsker en utbygging av dette prosjektet, kommenterer Ingebrigtsen. Konsesjonssøknaden for Sørfjord vindpark ble sendt i oktober 2011. NVE tildelte Nordkraft Vind AS anleggskonsesjon for bygging og drift av vindparken 20. desember 2012. Vedtaket ble påklaget, men konsesjon ble endelig stadfestet av OED 6. november 2015.

Mer informasjon, inkl. visualiseringer:
http://nordkraft.no/sorfjord-vindpark

Kontaktpersoner:
Jon Ingebrigtsen, seksjonssjef Prosjekt: jon.ingebrigtsen@nordkraft.no +47 977 22 521
Dag-Arne A. Wensel, prosjektsjef vind: dag-arne.wensel@nordkraft.no +47 934 13 258
Tor Asgeir Johansen, ordfører Tysfjord kommune: tor.johansen@tysfjord.kommune.no +47 916 15 762