Enerconsult har like før jul vunnet det nye anbudet på drift av “Enova Svarer”, en landsdekkende informasjons- og rådgivningstjeneste innen energifaglig veiledning. Narvikfirmaet har i løpet av flere år bygd opp et godt sammensatt team av faglige spesialister der man kan vise til den beste kompetansen i landet, og vinner på bakgrunn av dette anbudet nok en gang. Oppdraget skal løses i samarbeid med Norconsult i Sandvika, som har vært en foretrukket samarbeidspartner for Enerconsult over flere år.

Anbudet ble i likhet med tidligere år vunnet i hard konkurranse med dyktige rådgivingsmiljø i resten av Norge. Storkontrakten som har vært i Narvik siden 2003, blir dermed fortsatt værende i byen i 2013 og 2014 med opsjon ut 2017. Blant teamet av lokale energirådgivere har mange vært med helt fra oppstarten i 2003. Her ligger nok mye av suksessen i prosjektet. I denne bransjen er erfaring alfa og omega.

Narvikfirmaet ser fremover ut til å utvikle seg videre i nært samarbeid med Enova og Norconsult både faglig og på IKT-siden. Dette gjelder også samarbeidet med NVE i forbindelse med energimerkeordningen som etter hvert har blitt en meget viktig del av oppdraget.

Svartjenesten omfatter blant annet veiledning til både privat, næring og industri innenfor energieffektivisering og miljø-/klimavennlige løsninger.

Utfordringene for framtiden er omfattende der for eksempel energikravene i bygg går mot passivhusnivå i 2015 og nullenerginivå i 2020. Enerconsult vil arbeide aktivt også med tilknyttede prosjekter som gjelder energieffektivisering og fornybar energi i bygg, og kommer på nyåret til å ansette minst én ny erfaren sivilingeniør innfor bygg, varme, ventilasjon og/eller med erfaring fra større energirådgivningsprosjekter. 

Etter en lang anbudsrunde med Enova er stemningen blant de ansatte i Enerconsult svært god. Man ser nå framover, og med iver etter å ta tak i nye og utfordrende oppgaver. At avgjørelsen falt i desember setter en ekstra glede rundt julestemningen i firmaet. Dermed vil veiledning og energirådgiving til hele Norge fortsatt skje med hovedbase i Narvik. Dette er fjerde gang Narvikfirmaet har klart bragden å vinne anbudet “Enova Svarer”.