2012 er det tredje året Sparebanken Narvik og Nordkraft fordeler sponsormidler etter en felles pott – som vi kaller Energibanken. - Tysfjord kommune er viktig både for bankens virksomhet og energiprodusenten Nordkraft. Derfor har vi felles interesse av levende og attraktive lokalsamfunn, forteller Elling Berntsen og Per Helge Larsen fra Sparebanken Narvik sammen med Vigdis Bogholm og Sverre Mogstad fra Nordkraft.

På hjemmesidene til begge bedriftene kan de som er interesserte, lese om kriterier og fylle ut et eget søknadsskjema. Energibankens pott er på 300 000,- kr i 2012. Vi er derfor interesserte i å få mange søknader, selv om det vil bety at ikke alle kan få ja. Vi fordeler så godt vi kan mellom ulike formål og over tid.

I tillegg til Energibanken, bidrar både Sparebanken Narvik og Nordkraft i større prosjekter. For tiden er det beste eksemplet flerbrukshallen som er i ferd med å reise seg i Kjøpsvik.