Oppgaven til Fortum Nordkraft Vind DA er å utvikle nye vindkraftprosjekter på land i Norge. Det nyopprettede fellesforetaket kombinerer Nordkrafts prosjektlederkompetanse innen utvikling og utbygging av vindkraft og Fortums internasjonale vindkraftekspertise. «Fortum har som mål å bygge mer vindkraft i de nordiske landene, og Norge er en viktig del av denne strategien. Med opprettelsen av Fortum Nordkraft Vind DA får vi et svært kompetent selskap som kan jobbe med å realisere nye, norske vindkraftprosjekt», sier Per Christian Kittilsen som er ansvarlig for eieroppfølging av Fortums vindkraft i Norge. «Vi har god erfaring fra vårt vindkraftsamarbeid med Fortum. Å formalisere den videre satsingen er riktig der vi står nå, både med tanke på målet om mer fornybar energi og Nordkrafts strategi innen prosjektutvikling», sier prosjektdirektør Jon Ingebrigtsen i Nordkraft.

Vindkraft viktig for utfasing av fossile energikilder i Norge

I en fersk rapport fra DNV GL konkluderes det med at elektrifiseringen av samfunnet med fornybar energi er Norges klart viktigste klimatiltak. Ifølge Statnett behøves det 30 til 50 terrawattimer (TWh) mer fornybar energi for å gjøre alt energiforbruk på fastlandet elektrisk. Statnett konkluderer med at et helelektrisk Norge er innen rekkevidde, men det vil kreve utbygging av ny fornybar energi i Norge. Å sørge for å utvikle vindkraftprosjekter som kan produsere den fornybare energien som behøves for å redusere norske utslipp er oppgaven til Fortum Nordkraft Vind DA. Selskapet skal jobbe med å finne de beste prosjektene for utbygging av vindkraft i Norge.

Fortum og Nordkraft har samarbeidet i flere år

Fortum kjøpte i 2017 tre vindkraftprosjekt av Nordkraft, og selskapet eier i dag Nygårdsfjellet vindpark i Narvik og Ånstadblåheia vindpark i Sortland. Sørfjord vindpark i Tysfjord er under konstruksjon. Til sammen vil de tre vindkraftverkene ha en installert kapasitet på 170 megawatt. Etter oppkjøpet av prosjektene i 2017 inngikk Fortum og Nordkraft en avtale som ga Nordkraft ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av vindkraftverkene. Det er altså Nordkraft som har utviklet prosjektene og hatt prosjektledelsen under byggingen av Ånstadblåheia og Sørfjord vindkraftverk.

Om Nordkraft

Konsernet Nordkraft er et regionalt energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. Et av satsingsområdene er utbygging og drift av vindkraft. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %), Hålogaland Kraft AS (16,66 %) og Troms Kraft AS (5,33 %). www.nordkraft.no

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki. www.fortum.no