- Vi er veldig klar over at situasjonen fortsatt vil være krevende i lang tid fremover. Med over 2 milliarder kroner i gjeld er betjeningsevnen svak. Forholdet mellom gjeld og lønnsomhet er 3-4 ganger høyere enn gjennomsnittet i bransjen. Det gir dessverre verken rom for nedbetaling av gjeld eller utbytte til eiere.

Som "gjeldsslave" må man også betale mer i renter enn andre.

-Vi er likevel fornøyde. Selv om finanskostnadene er høyere enn for andre, er de lavere enn vi fryktet. Det viktige for oss har vært at låneavtalen premierer de kostnadsreduksjoner som allerede er gjennomført, og som følgelig vil bedre betjeningsevnen. Vi har også fokusert på vår nye forretningsplan, hvor blant annet endring av kapitalstrukturen – med nedbetaling av gjeld - står sentralt. Dette har vi gjort for å skape trygghet for at selskapet planmessig fortsetter arbeidet med den krevende finansielle situasjonen.

Selv om utsiktene for vår viktigste inntektskilde – strømprisen - fortsatt ikke peker oppover, har vi et klart mål om plussresultat allerede i 2015. Vi snakker ikke om store beløp, men det vil for organisasjonen være en vesentlig milepæl hvis vi klarer å gå ifra store underskudd til et lite pluss. Det må uansett poengteres at dette kun er et mål. Det gjenstår følgelig mye hardt arbeid før vi eventuelt er der.

Vi må også takke bankfellesskapet for en konstruktiv prosess. God og kompetent dialog har gjort denne relativt store refinansieringen mulig.

For mer informasjon, kontakt:
Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002