De siste årene har konsernet vært delt opp i Narvik Energinett, Nordkraft Produksjon, Fjellkraft, Nordkraft Vind og Enerconsult. I tillegg til morselskapet Nordkraft. Alle disse har både hatt og brukt egen logo. Noen også egen profilfarge. Og den dag i dag er det enda noen som omtaler Nordkraft som e-verket og Narvik Energi.

- Nå skal vi rendyrke Nordkraft-navnet. Det skal hjelpe oss til å skape gjenkjennelse, og være et felles varemerke på det vi skaper sammen, sier Sverre Mogstad, stabssjef i Nordkraft.

Med unntak av Enerconsult, som driver en annen type virksomhet, vil hele konsernet samles med samme logo.

- Vi lager ikke en ny Nordkraft-logo, men beholder den som siden 2009 har blitt godt synlig i hele Narvik. I Tysfjord ser du den kanskje best på Stetindhallen, sier han.

De beholder også blåfargen som har kjennetegnet mesteparten av Nordkraft-konsernet de siste fire årene. Narvik Energinett, som nå bytter navn til Nordkraft Nett, bytter dermed også fra rød til blå farge i profileringen. Slik vil hele Nordkraft bli mer synlig.

- Enklere for oss, og enklere for alle andre, avslutter Mogstad.

Våre kunder finner all informasjon de trenger på www.nordkraftnett.no .