Alle forretningsområder skapte gode resultater i fjor. Fokus på effektivisering har bidratt til at kostnadene for hver kilowattime som produseres, er historisk lav. Sammenslåingen av nett i Ballangen og Narvik har i 2018 gitt muligheter for å effektivisere nettdriften. I tillegg har vekst innen prosjektutvikling, bygging av vindkraft og operatørskap for andre, uten å øke kostnadsbasen, gitt nye inntekter med god margin.

Høy kraftpris bidrar

Kraftprisen steg fra og med andre kvartal i 2018. Som kjent svinger den en del – både over flere år og innenfor hvert enkelt år. Det er mange årsaker til dette, fra været i Norge til kullpris og pris på CO2-utslipp internasjonalt. Disse svingningene er derfor vanskelige å forutse. Som andre kraftselskap selger Nordkraft derfor normalt andeler av kraften på forskudd. Det betyr at resultateffekten i 2018 ikke ble like stor som prisstigningen.

Beskatning reduserer nettoresultatet

Som andre selskap betaler Nordkraft selskapsskatt av overskuddet. Det beregnes i tillegg en såkalt grunnrenteskatt på vannkraftverk, fordi vannkraft ofte kan gi avkastning ut over et normalresultat. Gjennom grunnrenteskatten skal en del av avkastningen føres tilbake til fellesskapet. Samlet skatt blir derfor høy. For Nordkraft betyr det at overskuddet før skatt reduseres fra 195 millioner kroner til 99 millioner etter skatt.

Det skal god rygg til for å bære gode resultater

-Vi tror ikke at de høye prisene holder seg framover og det er viktig å være nøktern og tenke langsiktig i slike perioder. Derfor vil vi fortsatt prioritere effektivisering for å holde kostnadene lave.  påpeker adm. direktør Eirik Frantzen. Nordkraft har i 2018 fortsatt å betale ned gjeld, slik at også finanskostnadene er lavere. Rentebærende gjeld er redusert med 80 millioner kroner i 2018, og er nå nede på 980 millioner.

Godt posisjonert for framtiden

Med driftsoverskudd og en bedre finansiell stilling er utgangspunktet framover forbedret. I tillegg har konsernet utvidet virksomheten innenfor kjerneområdene og har de siste årene vokst innenfor nettvirksomhet, operatørskap for andre og prosjektutvikling. Det har gitt en vekst som gjør Nordkraft mindre sårbar for endringer i kraftprisen.