Bakgrunnen for drøftelsene er et felles ønske om å skape et kraftselskap for hele regionen.
Styrene i de to selskapene er enige om å starte en dialog for å utrede en fusjon med virkning fra 01.01.2021. Bakgrunnen for enigheten om videre samtaler er en felles ambisjon i de to selskapene om å være en aktiv pådriver i utviklingen av hele regionen. En sterkere samhandling i regionen er ønsket av befolkning, næringsliv og kommuner.

Styreledere kan kontaktes for utfyllende informasjon:

  • For Nordkraft: Styreleder Kristin Melsnes: 952 95 342 
  • For Hålogaland Kraft: Styreleder Finn Håkon Jørstad: 915 76 644

Styreleder Kristin Melsnes og resten av styret i styremøte i Nordkraft 2.desember 2019.Klikk på bildet for større versjon til nedlasting.