Pressemelding fra Hålogaland Kraft og Nordkraft 1. oktober 2020

Kommunestyret i Harstad vedtok i dag mot en stemme å si ja til fusjon mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft. Det gjenstår nå behandling og vedtak i de seks øvrige eierkommunene. 

-Vi er veldig glade for at Harstad kommune har besluttet å si ja. Det positive vedtaket viser at det har vært en grundig prosess og kommunestyret hadde tilstrekkelig grunnlag for å si ja til fusjonen, sier adm. direktør Ida Prytz i Hålogaland Kraft og adm. direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.  

Det er også et signal fra Harstad kommune om en positiv vilje til å styrke og samle regionen. Samtidig legges det til rette for et større og sterkere selskap som er bedre rigget til å ta regionen inn i det grønne skiftet. 

-Vi kan likevel ikke ta fusjonen for gitt ennå, presiserer Frantzen. Det er fortsatt seks eierkommuner som skal fatte sin beslutning.  

- Vi håper selvsagt at Harstad med sin beslutning har gått foran og med det kan påvirke det som måtte være av tvil hos de andre eierne, sier Prytz. 

Selskapene jobber derfor videre med prosessen som før, og venter spent på behandlinga i de øvrige eierkommunene.  Narvik er sist ute med sitt kommunestyremøte 20. oktober. 

Dersom alle kommunene vedtar et ja til fusjon, blir den endelige formelle beslutninga tatt i ekstraordinære generalforsamlinger i Hålogaland Kraft og Nordkraft i slutten av oktober.  

Oversikt over kommunestyremøtene
Kommune  Dato for beslutning  Ja Nei
Harstad 1. oktober X  
Gratangen 5. oktober    
Lødingen 6. oktober    
Kvæfjord 8. oktober    
Ibestad 8. oktober    
Tjeldsund 14. oktober    
Narvik 20. oktober    

Kontaktpersoner: 

Adm. dir. Hålogaland Kraft - Ida Prytz: mobil: 415 59 406               
epost: ida.prytz@hlk.no.  

Adm. dir. Nordkraft – Eirik Frantzen: mobil: 950 10 002 
epost: eirik.frantzen@nordkraft.no.