I Nordkraft har vi fulgt anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Narvik kommune, og gradvis innført tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.

Som følge av nasjonale tiltak lansert i dag, går vi også over i full beredskap. Det betyr at vår viktigste oppgave, som fortsatt er å ivareta at alle har strøm, blir eneste fokus fremover. 

- Vi sørger nå for at vi uavhengig av eventuelt koronautbrudd i regionen, skal ha mannskap tilgjengelig for å rette feil som kan oppstå i strømnettet og kraftverkene, sier beredskapsleder Marius Larsen.

Iverksatte tiltak

  • Driftspersonell er splittet opp i team geografisk. Dette både for å redusere smitterisiko og for å ha back-up om noen blir syke.
  • Ansatte som kan jobbe hjemmefra gjør det. 
  • Vedlikehold av anlegg utsettes. Det som er kritisk med tanke på strømforsyning gjennomføres.
  • Hjemmebesøk fra Det Lokale Eltilsyn utsettes.
  • Våre kontorer i Narvik og Ballangen er stengt for besøkende.

Kontakt

  • Kundesenteret kan kontaktes via telefon 76 96 11 75 eller e-post kundeservice@nordkraft.no
  • Feilmeldingen er alltid bemannet: tlf. 76 96 11 75
  • Media: kommunikasjonsansvarlig Vigdis Bogholm +47 916 01 56

Se også vår samleside med korona-informasjon.

Illustrasjonsbilder: