– Vi sendte ut en teaser til 220 potensielle interessenter og 28 av dem meldte sin interesse for selskapet. Da budfristen utløp før jul hadde vi fått inn tre indikative bud, interessentens anslag på betalingsvilje før de får tilgang til relevant dokumentasjon og mulighet for å gjennomføre en total selskapsgjennomgang. To selskaper valgte å levere bindende bud. Dessverre har ingen av budene positiv verdi. Budgiverne er villige til å betale et minimalt beløp for prosjektene forutsatt at det ikke er noen ansatte i selskapet eller at selskapet har andre forpliktelser. Vi har derfor konkludert med at vi legger ned virksomheten og at fallrettighetene som ligger i selskapet blir håndtert av morselskapet, sier administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

Nordkraft kjøpte Fjellkraft i 2009. Investeringen var totalt på i overkant av 400 millioner. I tillegg har Nordkraft tilført datterselskapet i størrelsesorden 20 millioner kroner i året frem til nå, men gjorde i 2013 en betydelig nedskrivning av verdiene. Siden kjøpet har det tilkommet flere fallrettigheter enn de man hadde i 2009, og totalt er det 107 stk (ca 1,0 TWH) som nå har vært til salgs.

Budgiverne oppfatter fallrettighetene og det som er tilknyttet disse som svært dårlige og tilnærmet verdiløse slik de fremstår i dag. I tillegg har selskapet etter budgivernes mening et alt for stort kostnadspådrag i form av antall ansatte og tilhørende kostnader.

– Vi er ikke overrasket over vurderingene ut fra en finansiell vurdering, selv om en konsulentrapport så sent som i 2012 vurderte verdien av Fjellkrafts fallrettigheter til rundt 1,2 milliarder kroner. Derimot antok vi at noen aktører så på selskapet som interessant som en del av sin portefølje, eller som en «opsjon» med utviklingspotensial. Når det ikke er tilfelle er jobben nå er å avvikle selskapet så raskt og kostnadseffektivt som mulig, og ta en ny gjennomgang av de fallrettighetene som ligger i selskapet, sier han. Dette er spesielt vanskelig for Fjellkrafts ansatte i Oslo og Mo i Rana, som har vært lojale og jobbet hardt med å gjennomføre salgsprosessen, sier Frantzen.

Nordkraft meldte allerede i mai om at situasjonen i konsernet var vanskelig, og at den nytiltrådte administrerende direktøren, Eirik Frantzen, og ledergruppen hadde lagt en 5-stegs plan for å omstille konsernet.

– Vi har gjennomført en rekke tiltak i løpet av de siste ti månedene. De årlige kostnadene er kuttet med 48 millioner kroner, hovedsakelig gjennom nedbemanning, enklere konsernstruktur og bedre kontrollsystemer i alle deler av virksomheten. Vi vil fremover fortsette fokuset på kostnader og effektivitet, men også vurdere mulighetene for økte inntekter på våre forretningsområder. Jeg mener vi har en god plan for omstillingen av Nordkraft, og ser konturene av en langsiktig plan for selskapet, men det vil fortsatt ta lang tid før vi er i mål og det vil kreve hardt arbeid, sier Eirik Frantzen.

For mer informasjon, kontakt:

Eirik Frantzen, administrerende direktør: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002