Energibransjen er inne i en periode med store endringer som følge av elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt. Dette vil kreve sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling.

En fusjon mellom de tre energiselskapene vil styrke alle sentrale forretningsområder, trygge arbeidsplassene og gi økt forutsigbar avkastning og utbytte til eierne.

– Bredbåndsvirksomhetene rendyrkes og samles i eget konsern eid av Trollfjord, Nordkraft og Andøy Energi, forteller adm. dir. Barry Larsen i Trollfjord. På den måten bygger vi et sterkere kompetansemiljø og styrker vekstkraften i Nord-Norge.

En fusjon muliggjør økt næringsutvikling og flere arbeidsplasser i vår del av Nord-Norge. 

– Vi tror at en sterkere samhandling er ønsket av både befolkning, næringsliv og kommuner, sier adm.dir. Kjell-Are Johansen i Andøy Energi, og legger til at det for våre selskaper er et gunstig tidspunkt. Presset for sammenslutninger i bransjen er stort. Venter vi, er det en risiko for å bli tvunget inn i andre løsninger som ikke har de samme fordelene og mulighetene.

I forberedelsen til eiernes beslutning om å innlede fusjonssamtaler har dialogen vært tuftet på desentralisering som hovedprinsipp. Lokal tilstedeværelse med lokal kunnskap er en styrke for den enkelte virksomhet og ikke minst for et sammenslått energiselskap.

Eirik Frantzen. Foto: Michael Ulriksen – Disse prinsippene vil også legges til grunn for en sammenslåing mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi.  Alle avdelingskontorer videreføres uforandret som i dag, og alle ansatte i Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft får en evigvarende jobbgaranti, ifølge adm. dir. Eirik Frantzen i Nordkraft.

Planen er at beslutningene i de respektive selskaper og eiere skal fattes i løpet av andre kvartal 2022.