Eierne til de tre selskapene sa tidligere i år ja til å utrede mulighetene for fusjon. Det har siden da vært dialog mellom selskapene og eierne. I mai ble beslutningsgrunnlaget lagt frem for eierne Hadsel kommune (Trollfjord), Andøy kommune (Andøy Energi) og eierne i Nordkraft. I løpet av juni hadde alle eierne saken til behandling. Den siste beslutninga ble tatt 23. juni. Alle eierne sa ja. Nå gjenstår formell beslutning i generalforsamlingene i de tre selskapene.

- Vi er veldig fornøyde med at eierne våre har vist oss denne tilliten. Det betyr at de har tro på at dette er riktig. Vi gleder oss til å komme i gang, sier direktørene Kjell-Are Johansen, Barry Larsen og Eirik Frantzen.

Neste fase

Nå går vi over i en ny fase. Først er det mange formelle beslutninger som skal fattes. Deretter er det viktigste å organisere alle deler av det som nå samles. Dette er ikke minst viktig for at de ansatte skal føle trygghet. Dialogen har fra dag én vært tuftet på desentralisering som hovedprinsipp. Det betyr at lokal tilstedeværelse med lokal kunnskap blir grunnlaget for den enkelte virksomhet og for helheten. Alle avdelingskontorer videreføres uforandret som i dag, og alle ansatte i Trollfjord, Andøy Energi og Nordkraft får en evigvarende jobbgaranti.

Det nye og fusjonerte konsernet Nordkraft, og fiber/bredbåndkonsernet, vil være i drift i løpet av siste kvartal i år. 

Store samfunnsendringer krever sterkere samarbeid

Energibransjen er inne i en periode med store endringer som følge av elektrifisering og digitalisering av samfunnet generelt. Eierne har sett at dette vil kreve sterke og solide kompetansemiljøer med fokus på løpende drift, investeringer og utvikling. I tillegg vil fusjonen styrke alle sentrale forretningsområder, trygge arbeidsplassene og gi økt forutsigbar avkastning og utbytte. 

-    Til sjuende og sist er det viktig at vi har ønsket dette ekteskapet selv.  Derfor satte vi i gang prosessen. Å være passiv utgjør en risiko for å bli tvunget inn i andre løsninger som ikke har de samme fordelene og mulighetene, avslutter Larsen, Johansen og Frantzen.

 

Eierne: 

Andøy Energi: Andøy kommune
Trollfjord: Hadsel kommune
Nordkraft: HLK Holding (Harstad kommune, Tjeldsund kommune, Kvæfjord kommune, Gratangen kommune, Ibestad kommune og Lødingen kommune), Narvik kommune og Jämtkraft AB