I januar måned har Nygårdsfjellet vindpark produsert 16,6 GWh (16 600 000 kWh). Det tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk til 830 husstander. Forrige rekord, 13,5 GWh, kom i desember 2012.

– Nygårdsfjellet er blant stedene i Norge med mest vindressurser. Med den kalde østavinden som kommer fra Sverige, er dette et utmerket sted å utnytte vinden, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Bogholm i Nordkraft.

I den kjølige januarmåneden vi nå legger bak oss, har det vært økt behov for oppvarming og derav økt strømforbruk. Da er det gledelig å se at Nygårdsfjellet vindpark har hatt rekordhøy produksjon samme måned.

Produserer mest om vinteren

– Vindturbinene produserer mest strøm om vinteren, i de månedene forbruket også er høyest. Vindkraft passer derfor perfekt til vårt klima, sier Bogholm.

Produksjon av vindkraft tar Nordkraft vare på en naturressurs, nemlig vinden, på en måte som er verdsatt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skaper selskapet varige verdier for lokalsamfunnet med spennende arbeidsplasser og verdifulle inntekter.

De 14 vindturbinene produserer strøm nok til ca. 6000 husstander på et år.

Kontaktperson:
Vigdis Bogholm, kommunikasjonsrådgiver: vigdis.bogholm@nordkraft.no +47 916 01 560