- Samarbeidet har fungert veldig fint, uttaler administrerende direktør i Nordkraft Eirik Frantzen. Troms Kraft har både vært en profesjonell eier og positiv bidragsyter i styringen av Nordkraft. Likevel har rettighetene som følger eierposten ved flere anledninger vært et tema mellom eierne.

- Utvidede vetoretter for en relativt liten eierpost er ikke optimalt. Det er derfor bra for Nordkraft som selskap, og øvrige eiere, at disse aksjene nå er på selskapets hånd, sier han.

Avtaleverket ved en eventuell fusjon

Forhandlingene som nå pågår om fusjon mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft inneholder blant annet nye aksjonæravtaler og vedtekter. Utkastene gir de kommunale eierne stor innflytelse, særlig når det gjelder hovedkontor og fremtidige vedtektsendringer. Det har derimot ikke vært ønskelig å videreføre vetorettene til Troms Kraft. Å rydde i eierskapsstrukturen har derfor vært et tilleggsargument for å få kjøpt Troms Krafts aksjepost.

Aksjene kan videreselges

Det er stor interesse for å eie i kritisk infrastruktur og kraftbransjen. Det betyr at selskapet eventuelt kan videreselge aksjene på et senere tidspunkt. Risikoen knyttet til kjøpet vurderes derfor som lav.  Det gir også mulighet til å påvirke hvilken fremtidig medeier som eventuelt kommer inn og ikke minst at man tiltrer uten vetoretter.

 – Vi takker Troms Kraft for et godt samarbeid som eier i Nordkraft, og ser fram til framtidig samarbeid på andre arenaer, avslutter Frantzen.

 

Kontaktperson:

Adm. dir. Eirik Frantzen: Mobil: +47 950 10 002
E-post:
Eirik.Frantzen@nordkraft.no
 

Bakgrunn:

Troms Kraft kjøpte seg i 2010 inn i Nordkraft AS via sitt datterselskap Troms Kraftforsyning og Energi AS. Bakgrunnen var at danske Dong Energy AS valgte å selge seg ut av sine eierposisjoner både i Nordkraft og Salten Kraftsamband. Troms Kraftforsyning og Energi AS kjøpte også aksjeposten til Dong Energy i Salten Kraftsamband. I 2016 valgte Troms Kraft å selge seg ned i begge selskapene til fordel for svenske Jämtkraft AB. Da ble aksjeandelen i Nordkraft redusert fra 33,33 prosent til 5,33 prosent og eierskapet byttet til Troms Kraft AS.