Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på ca. 115 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 5700 husstander.

Bedrer forsyningssikkerheten

- Nyheten om endelig vedtak om konsesjon er gledelig. Dette er et svært godt prosjekt som vil øke Vesterålens egen produksjon og dermed forsyningssikkerheten i regionen vesentlig, sier daglig leder Tore Wiik i Vesterålskraft Vind AS.

Konsesjonssøknaden for Ånstadblåheia ble sendt i mai 2011. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga positivt svar i mai 2012, men vedtaket ble anket inn for Olje- og energidepartementet (OED). OED har i dag forkastet anken og dermed gitt klarsignal for utbygging.

Mulig anleggsstart 2014

- Vesterålskraft Vind planlegger å bruke 2013 til prosjektering av prosjektet, investeringsbeslutning kan fattes på bakgrunn av dette i april 2014, sier Wiik. Dersom det blir fattet ei positiv investeringsbeslutning, vil anleggsstart da tidligst kunne være sommeren 2014, med ferdigstillelse og drift fra høsten 2015.

- Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon i Vesterålen, og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020. Jeg har også merket meg at både Sortland kommune og Nordland fylkeskommune er positive til denne vindkraftutbyggingen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra departementet.

 

Bakgrunn, Ånstadblåheia vindpark

Ånstadblåheia vindpark er et prosjekt i Sortland kommune i Nordland. Vindparken er planlagt på Ånstadblåheia ca. 5 km utenfor Sortland sentrum. Inntil 16 vindturbiner vil gi en samlet installert effekt på opptil 50 MW og en årlig produksjon på ca. 115 GWh, det tilsvarer energi til ca. 5700 husstander. Prosjektet ble tildelt anleggskonsesjon for bygging og drift av NVE 25. mai 2012, ble påklaget, og endelig stadfestet av OED 28. august 2013.

Vesterålskraft Vind AS eies av Nordkraft Vind AS og Vesterålskraft AS.