De inviterte Linde, som er et ledende industrigass- og ingeniørselskap, til å bli med i partnerskapet. Her skal de bidra med sin omfattende teknologi og erfaring innen produksjon, prosessering og distribusjon av hydrogen.

Utfyller hverandre

Selskapene vil nå slå sammen sine spesialkompetanser og erfaringer innen hydrogenproduksjon, storskala-distribusjon, lagring av flytende hydrogen og fornybar kraftproduksjon for å utforske forsyning av grønn hydrogen i Nord-Norge.

Regjeringen har varslet ambisiøse planer for avkarbonisering, og en konvertering til grønn hydrogen på ruten Bodø-Røst-Værøy-Moskenes vil representere en betydelig milepæl i disse planene.

Shell, Linde og Nordkraft ser på anbudet på Vestfjorden-sambandet som en unik mulighet til ikke bare å avkarbonisere en betydelig del av transportsektoren, men også til å skape verdens første integrerte verdikjede for karbonnøytral flytende hydrogen. 

Produksjon i Fauske til kai i Bodø

Det foreslåtte anlegget planlegges lokalisert i Fauske kommune. Intensjonen er å utvikle nok produksjonskapasitet til å betjene lokale kunder i tillegg til Vestfjorden-ruten, gitt en investeringsbeslutning av selskapene.

Videre vil det nye anlegget bidra til økt lokal sysselsetting ved å skape arbeidsplasser samt dra nytte av nærheten til fornybar kraft fra nettet og gode forhold for transport til Bodø og omegn. I tillegg til produksjonsanlegget vil det etableres distribusjon til kai, lagring, kaianlegg og bunkringsanlegg.

- Vi tror at hydrogen vil spille en sentral rolle i energiomstillingen og for å avkarbonisere sektorer som er vanskelig å elektrifisere. Det er veldig spennende at Nord-Norge kan lede veien i utviklingen av ny grønn industri, sier administrerende direktør i A/S Norske Shell, Marianne Olsnes.  

- Vi vil både bidra til det grønne skiftet og flere framtidsrettede arbeidsplasser i nord. Sammen med Shell og Linde kan vi skape en verdensledende industriell klynge basert på flytende hydrogen, konkluderer Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

- Linde er veldig glade for å delta sammen med Shell og Nordkraft i denne satsingen, sier Armando Botello, President Europe North i Linde.

- Vi har utviklet sterke bånd til regionen gjennom mange års vellykket forretningssamarbeid og er ivrige etter å bidra til økt fart på landets overgang til ren energi.